Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data shromažďujeme výhradně pro zkvalitnění našich služeb zákazníkům. Všechny informace osobního charakteru používáme pouze pro interní potřebu a neposkytujeme je v žádné podobě třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje zákazníka je možné na písemnou žádost vymazat z databáze.

Tuto žádost je možné zaslat na adresu: KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o., Brněnská 131/37, 591 01  Žďár nad Sázavou nebo na e-mail: info@airforce.cz.

Více informací o Zásadách zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (EU) 2016/679 naleznete zde.

 

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací o souborech cookies a jejich využívání najdete zde.