Objednávka servisu

Objednávka servisu

 

Abychom mohli v co nejkratší době a co nejefektivnějším způsobem zajistit servisní zásah na Vašem spotřebiči, prosíme Vás o vyplnění formuláře pro nahlášení servisu podle údajů uvedených na záručním listu, případně na typovém štítku digestoře.